Preliminarna analiza u KB Dubrava je pokazala da za tri od osam slučajeva nije uzrok smrti covid, a ministar Beroš im je na današnjoj press konferenciji pobrojao komorbiditete.

”Riječ je o bolesnicima s teškim komporbiditetom. Navest ću neke: dvostruka transplantacija, gangrena, dijabetes, amputacija, moždani udar…Te bolesti su same po sebi toliko teške da završavaju smrtnim ishodom. Ostaje činjenica koju je rekao kolega Capak da se jedino retrogradno analizirajući sve potrebne parametre mogu donositi određeni zaključci”, rekao je Beroš.

Moguće je da ima još ovakvih slučajeva, Alemka Markotić će idući tjedan javiti ima li kod njih umrlih cijepljenih. Na naš broj cijepljenih bi prema nekim izračunima u statistici bilo i 16 umrlih.