zlatko_spoljar

Zlatko Špoljar (Miholec, 11. travnja 1892. – Opatija, 29.  travnja 1981.)

Zlatko Špoljar rođen je u Miholcu, pokraj Križevaca, danas općina Sveti Petar Orehovec 11. travnja 1892. godine. Završio Učiteljsku školu,Višu pedagošku školu te Muzičku akademiju u Zagrebu. Radio kao učitelj u Podravini i Zagrebu. Šef Odjela za seljačku prosvjetu Banovine Hrvatske 1939–41. Nakon II. svjetskog rata bio je nastavnik na učiteljskim školama u Kastvu, Rijeci, Zadru i Puli. Urednik časopisa Savremena škola i Vrelo.

Bavio se skupljanjem i obradbom narodnih napjeva. U njegovu skladateljskom opusu istaknuto mjesto zauzima glazba za djecu (dječji igrokazi s pjevanjem, zborne pjesme) te skladbe za tamburaške sastave. Pisao je i udžbenike za osnovnu školu, priče za djecu i dr.

Svoja prva radna iskustva Zlatko Špoljar 1910. godine stječe kao ljekarnički vježbenik u Novom Vinodolskom, dok svoju karijeru nastavnika završava odlaskom u mirovinu iz Učiteljske škole u Puli, nakon što je prvih godina iza Drugog svjetskog rata radio na učiteljskim školama u Kastvu, Rijeci i Zadru. Od 1956. godine živi u Lovranu, a od 1960. godine do kraja života u Opatiji. I u mirovini je Špoljar aktivno stvarao, pisao, objavljivao, vodio zborove, surađivao s brojnim pojedincima i ustanovama. Darom njegove obitelji 2012. godine upravo je Državni arhiv u Rijeci dobio prigodu trajno čuvati njegovu pisanu ostavštinu.

enciklopedija.hr/z.a.d.net

Provjerite i ovo

Razglednica Gornja Rijeka Gradski muzej Križevci

Danijel Babok Vukšinečki (Sudovec, 29. 11. 1766. – Zagreb, 20. 5. 1834.)

Pravnik i mecena. Osnovnu školu završio u Križevcima, gimnaziju u Zagrebu, pravo u Grazu 1791. …

enciklopedija.hr

Milutin Cihlar Nehajev (Senj, 25. studenog 1880. – Zagreb, 7. travnja 1931.)

Studij kemije s doktoratom završio u Beču 1903. Od 1904. radio je kao gimnazijski profesor …