NOVAGENETIK
za ljepši dan

Život je tragedija za onoga koji osjeća, a komedija za onoga koji misli.
Jean de la Bruyere

Komentari

Komentara

Provjerite i ovo

za ljepši dan

Zdravlje je najveći poklon, zadovoljstvo najveće bogatstvo, vjernost najbolji odnos.

Siddhārtha Gautama Buddha

za ljepši dan

Prijatelj je onaj koji uvijek osjeti kad nam je potreban.

Jules Renard