NOVAGENETIK
za ljepši dan

Život je tragedija za onoga koji osjeća, a komedija za onoga koji misli.

Jean de la Bruyere

Komentari

Komentara

Provjerite i ovo

za ljepsi dan

Velike prigode da služimo Bogu jesu rijetke: a one malene se stalno pojavljuju.

Franjo Saleški

Za ljepši dan

Ne bojte se ljudi. Ta ništa nije skriveno što se neće otkriti ni tajno što se neće doznati. Što vam govorim u tami, recite na svjetlu.

Mt, 10,26