NOVAGENETIK
Za ljepši dan

Treba voljeti onoliko koliko se može mrziti, a mrziti koliko se može voljeti.
Bijant

Komentari

Komentara

Provjerite i ovo

za ljepši dan

U velikoj se opasnosti upoznaje velika hrabrost.

Jean Francois Regnard

ZA LJEPSI DAN

Bog je uz one koji strpljivo ustraju.

Kur'an