NOVAGENETIK
Za ljepši dan

Skromnost je dar velikim ljudima. Teško je biti skroman kad si nitko i ništa.

Jules Renard

Komentari

Komentara

Provjerite i ovo

Za ljepši dan

Ključ svijeta i života je srce.

Moliere

za ljepsi dan

Kad je rad zadovoljstvo, život je užitak. Kad je rad dužnost, život je robija.i

Maksim Gork