za ljepsi dan23

Pitanje kruha za mene je materijalno pitanje, no pitanje kruha za mojeg je susjeda duhovno pitanje.

Nikola Berdjajev

Komentari

Komentara

Provjerite i ovo

ze ljepsi dan26

Imat ćemo onoliko čovjeka dostojnu budućnost koliko budemo imali hrabrosti boriti se za nju.

Franjo Komarica

za ljepsi dan

Treba znati postaviti granice vlastitoj ambiciji, ludost je željeti ono što se ne može imati.

Pindar