Križevci razglednica

Milutin Farkaš (Križevci, 4. siječnja 1865. — Zagreb, 18. travnja 1923.)

Dirigent i skladatelj. Završio studij prava na zagrebačkom Sveučilištu. Violinu učio 1874–81. u A. Švarca na glazbenoj školi HGZ, na kojoj je 1891–1923. bio tajnik i knjižničar. Kraće je vrijeme bio violist u orkestru zagrebačke Opere i u Diletantskom orkestru »Hrvatskog sokola« te 1883–84. dirigent orkestra zagrebačke gimnazije. God. 1882. suosnivač je i član (brač I) tamburaškog zbora sveučilišnoga pjevačkog društva »Hrvatska lira« s kojim je uspješno gostovao u Češkoj 1884, a 1885–86. bio mu je i dirigentom. Ravnao je i prvim časničkim tamburaškim zborom 53. pješačke pukovnije u Zagrebu (1885). Potom je utemeljio Tamburaški sekstet sveučilišnih građana s kojim je 1887. pristupio novoosnovanom tamburaškom zboru PD »Kolo« koji je vodio 1887–94. i 1899–1902. Od 1890. bio je i učiteljem pri tamburaškoj školi »Kola«. Skladao je za tamburaški zbor i brač solo te obrađivao skladbe za tamburaški sastav.

Pojedine su mu skladbe tiskane u listu Tamburica (Za jedan časak; Živila Hrvatska, 1903/04, br. 3; Na gondoli, br. 10; Proljetni san, 1905, br. 7; Napuljska pučka popievka, br. 8). Napisao je priručnik za tamburanje koji je doživio 8 izd. do 1914. Prilog Naputak za tamburaše objavio je u listu Tamburica (1904–05). Za tambure obradio i objavio Ankinu polku J. Straussa. F. je promicao dvoglasni kvintni sustav ugodbe tamburaškog orkestra, tzv. Farkašev sistem koji se raširio u Hrvatskoj i BiH, a zadržao u okolici Zagreba sve do 1960-ih. Zajedno s V. Klaićem uredio je Hrvatsku pjesmaricu za porabu učenicima i učenicama Narodnoga zemaljskoga glasbenoga zavoda, 1–3. Zagreb 1893; 3–4. 1894).

Izvor: Hrvatski biografski leksikon

foto: Gradski muzej Križevci

Komentari

Komentara

Provjerite i ovo

ikonostas

POVIJESNI KUTAK Ivan Tišov i križevački ikonostas

Ivan Tišov jedan je od najuglednijih predstavnika hrvatske moderne, slikar generacije prvih sljedbenika Vlahe Bukovca, …

vukotinovic

Ljudevit Farkaš Vukotinović (Zagreb, 13. siječnja 1813. – Zagreb, 17. ožujka 1893.)

Hrvatski političar, književnik i prirodoslovac. Filozofiju je studirao u Szombathelyu, a pravo u Zagrebu i Požunu, …