Križevci 1842.

Marko Badovinac (Badovinci kod Ozlja, 19. rujna 1770. — Križevci, 18. studeni 1850.).

Marko Badovinac bio je kipar amater.  Gimnaziju je učio u Zagrebu 1785.–1791., a grkokatoličku bogosloviju polazio 1791–1795. Bio je župnik u Mrzlom Polju u Žumberku 1796–1816, upravitelj grkokatoličke katedralne župe u Križevcima 1816., rektor grkokatoličkog sjemeništa u Zagrebu 1821.–1830., kanonik lektor u Križevcima 1845., a od 1846. prepozit Stolnog kaptola u Križevcima i arhiđakon varaždinski.

Uz svoje crkvene dužnosti počeo se potkraj života baviti umjetničkim obrtom – rezbarenjem u drvu (križevi, prstenje, ljudski likovi). Izradio je svoj lik i lik Gabre Smičiklasa na divanu (izgubljeno) te autoportret (privatno vlasništvo u Zagrebu). Djelo mu je bez likovnih vrednota, na međi amaterizma i naive. Njegov Autoportret, klesan u kamenu (visok 22 cm, izveden oko 1840), darovao je Povijesnom muzeju Hrvatske u Zagrebu Milan Bubanović.

prigorski.hr/lzmk.hr

foto: Gradski muzej Križevci

Komentari

Komentara

Provjerite i ovo

Branimir Detoni

Branimir Detoni (Križevci, 24. rujna 1901. — Zagreb, 9. veljače 1970.).

U Zagrebu završio Trgovačku akademiju (1920) i Ekonomsko-komercijalnu visoku školu (1922). Novinar Hrvatskog Lloyda, zatim …

nina vavra

Nina Vavra (Križevci, 5. siječnja 1879. – Zagreb, 21. rujna 1942.)

Hrvatska glumica. Završila Hrvatsku dramatsku školu S. Miletića (1898). Od 1899. do kraja života bila …