Izjava dana
Križevci 1842.

Marko Badovinac (Badovinci kod Ozlja, 19. rujna 1770. — Križevci, 18. studeni 1850.).

Marko Badovinac bio je kipar amater.  Gimnaziju je učio u Zagrebu 1785.–1791., a grkokatoličku bogosloviju polazio 1791–1795. Bio je župnik u Mrzlom Polju u Žumberku 1796–1816, upravitelj grkokatoličke katedralne župe u Križevcima 1816., rektor grkokatoličkog sjemeništa u Zagrebu 1821.–1830., kanonik lektor u Križevcima 1845., a od 1846. prepozit Stolnog kaptola u Križevcima i arhiđakon varaždinski.

Uz svoje crkvene dužnosti počeo se potkraj života baviti umjetničkim obrtom – rezbarenjem u drvu (križevi, prstenje, ljudski likovi). Izradio je svoj lik i lik Gabre Smičiklasa na divanu (izgubljeno) te autoportret (privatno vlasništvo u Zagrebu). Djelo mu je bez likovnih vrednota, na međi amaterizma i naive. Njegov Autoportret, klesan u kamenu (visok 22 cm, izveden oko 1840), darovao je Povijesnom muzeju Hrvatske u Zagrebu Milan Bubanović.

prigorski.hr/lzmk.hr

foto: Gradski muzej Križevci

Komentari

Komentara

Provjerite i ovo

Milena Šugh - Štefanac

Milena Šugh – Štefanac (Križevci, 13. srpnja 1884. – Križevci, 9. listopada 1957.)

Operna pjevačica. Rođena je u Križevcima u plemićkoj obitelji Šugh. Školovanje nastavlja na Hrvatskom glazbenom …

Andre Mohorovičić

Andre Mohorovičić (Križevci, 12. srpnja 1913. – Zagreb, 17. prosinca 2002.)

Rođen je 1913. godine u Križevcima. Diplomirao je 1935. godine na Arhitektonskom odsjeku Tehničkoga fakulteta …