novosel sandro

INTERVJU Sandro Novosel – novi pročelnik Upravnog odjela za odgoj, obrazovanje, kulturu, sport, socijalnu skrb, nacionalne manjine i turizam Grada Križevaca

Sandro Novosel pred dva i pol mjeseca imenovan je pročelnikom novoustrojenog Upravnog odjela za odgoj, obrazovanje, kulturu, sport, socijalnu skrb, nacionalne manjine i turizam Grada Križevaca, te smo ga zamolili da s nama podijeli prve utiske na novoj dužnosti. Izabran je na temelju javnog natječaja i u križevačkoj Gradskoj upravi je od 14. svibnja ove godine.

– Imam više od deset godina radnog iskustva, prvenstveno u području upravljanja projektima Europske unije. Najprije u HZZ, a potom u Uredu za udruge Vlade RH. Radio sam na pripremi i provedbi natječaja, praćenju i provedbi projekata iz Europskog socijalnog fonda, a prije toga iz 4 komponente instrumenta predpristupne pomoći IPA Razvoj ljudskih resursa.

Pored stečenog iskustva u predmetnim poslovima mogu reći da sam stekao i zavidnu mrežu kontakata. Također sam osobno bio uključen u provedbu nekih projekata financiranih iz županijskih i gradskih sredstava, te sredstava Ministarstva kulture RH.

Od ranije, te kontinuirano dalje, angažiran am na programima za razvoj kulture i civilnog društva, najviše kroz Udrugu P.O.I.N.T., te kroz Udrugu K.V.A.R.K. i Hrvatsko pjevačko društvo Kalnik.

Kroz taj rad realizirao sam prvenstveno osobne interese u razvoju kulture, obrazovanja, te sam smatrao da svim ovim iskustvom, stečenim znanjima i vještinama mogu doprinijeti ovom gradu, poboljšanju rada Gradske uprave, konkretno Upravnog odjela kojem sam sada na čelu – rekao je Sandro Novosel i kratko se osvrnuo i na rad bivše vlasti.

– Ne smatram da se do sada ovdje loše radilo, ali kad sam vidio natječaj, rekao sam da vrijedi pokušati, prepoznao sam u tome jednu novu priliku da sebe obogatim novim iskustvom, te da, ako se smijem tako izraziti, vratim gradu nešto. Neko sam vrijeme doista bio odsutan iz Križevaca, najprije sam živio u Zagrebu, dok sam kasnije putovao. Nadam se da sam u ova prva dva i pol mjeseca već pokazao nešto od stečenih vještina i znanja s kojima sam došao – rekao je uvodno Novosel.

Čini se da novoimenovani pročelnici, pa tako i Vi, nisu imali nikakvu odgodu, niti vremena za snalaženje, da ste odmah bačeni ‘u vatru’?

Prvi zadatak kad sam došao na ovu dužnost bio je rad na rebalansu Gradskog proračuna, konkretno za moj razdjel, koji pokriva oko 40% gradskog proračuna. U predškolskom odgoju i obrazovanju, to su prvenstveno ustanove kojima je Grad osnivač, Dječji vrtić, dvije osnovne i jedna glazbena škola, te centar za odgoj i obrazovanje. Potom tri ustanove u kulturi, Pučko otvoreno učilište, Gradski muzej i Gradska knjižnica, i Javna vatrogasna postrojba.

novosel sandro

Postoje i dodatni programi srednjih škola koje osigurava Grad, sufinanciranje tri gradska vrtića, potom sufinanciranje programa udruga koje su dobile sredstva na temelju programa od interesa za Grad. Pored svih ovih poslova koji se ponavljaju iz godine u godinu, imamo i nove programe.

Nakon devet godina ponovo je aktivirana prometna mladež, koju zadnjih dana možemo vidjeti na gradskim ulicama.

prometna mladez

Pored toga, već od jeseni osigurani su besplatni udžbenici za učenike osnovnih škola, za što su sredstva osigurana kroz rebalans. Želja nam je da to postane stalna praksa.

Da, jasno je da redovni poslovi zaokupiraju jedno cijelo radno vrijeme. No, sigurno ste došli na ovu dužnost sa svojim idejama, željama da neke stvari posložite na drugačiji način, možda nekim novim projektima?

Postoje određeni programi i manifestacije koje prvenstveno ovise o onima koji ih organiziraju. Grad ima nekoliko ključnih manifestacija koje su prepoznatljiv gradski brand i za njih se posebno brinemo. To su festivali CultureShock, Kufer, kojega je K.V.A.R.K. uspješno postavio ove godine po drugi puta, PoohFest, i tako dalje.

To su događaji koji su kvalitetni i na koje reagira publika iz Križevaca, ali i izvan grada. Ovdje je mnoštvo udruga koje imaju jaku bazu i iskustvo, pa mi je bila ideja u suradnji s gradskim udrugama, koje su se pokazale bogatim programima, probati osmisliti trajnu ponudu programa u Gradu, kao jedna kalendar događanja.

Bila bi to jedna nova koncepcija praćenja gradskih programa, gdje bismo se odredili što će Grad pratiti, što će organizacijski prepustiti udrugama, te koje su krajnje namjere, ciljevi takvog programa. Podsjećam da pod ovim Odjelom u novom ustrojstvu stoji i djelatnost turizma. Turizam je tema za jedan veći razgovor, no na početku bih naglasio da programima želimo jačati kulturni i sportski turizam.

novosel3

Što se gradskih ustanova tiče, tražit ćemo da njihovi ponuđeni programi budu decidirani kroz kvartale i da se poradi na povećanju vlastitih sredstava iz vlastitih djelatnosti. Znamo da su sredstva takva kakva jesu, ali nažalost u prihodima od gradskih ustanova, s iznimkom možda Knjižnice, sigurno ima prostora za povećanje vlastitih prihoda. Od Pučkog otvorenog učilišta i ranije se očekivalo da prodajom programa na tržištu uprihodi neke značajnije iznose.

Kada smo krenuli na gradske ustanove, želio bih uvodno upitati sljedeće: postoji jedna činjenica, recimo i problem, koji je naslijeđen od prethodne i prethodne i one još prije gradske administracije. Radnici gradskih ustanova u Križevcima spadaju u najlošije plaćene radnike u svojoj branši.

Ne znam je li se nešto promijenilo, ali poznato je da su muzejski radnici, kustosi i ravnatelj bili najlošije plaćeni u toj kategoriji u Hrvatskoj. Što je svakako neprihvatljivo, oni su daleko lošije plaćeni od odgovarajuće stručne spreme i složenosti poslova od službenika Gradske uprave. To je, naravno jedna ‘strana medalje’.

S druge strane i ova gradska administracija, gotovo nepromijenjeno nasljeđuje nezadovoljstvo radom ustanova, poglavito Učilišta i Muzeja, što u konačnici rezultira tehničkom upravom koja u obje ustanove traje preko svih razumnih rokova. Natječaji se raspisuju, na njih se javljaju kandidati s uvjetima, po više njih, a potom se poništavaju bez obrazloženja. Uz takav odnos teško je očekivati novu inicijativu…

novosel

Shvaćam namjeru pitanja. Iluzorno je očekivati povećanje prihoda kad su materijalni uvjeti takvi. Stav Grada je da neće gasiti ustanove, pa tako ni Pučko otvoreno učilište, tu smo jasni. Međutim, očekujemo da od programa Pučko uprihodi znatno više vlastitih sredstava. Gradsko društvo Crvenog križa dobilo je sredstva za program zapošljavanja žena, Zaželi, to je prilika da Pučko konkurira kao izvođač određenih programa.

Naravno, s najboljom ponudom koja će nosiocu programa biti privlačna. No to je naravno samo jedna od mogućnosti koja se trenutno otvara. Mi očekujemo da Učilište bude proaktivnije, da nudi svoje programe i u drugim gradovima u okolici, da ciljno nudi programe koji su traženi na tržištu rada. Nitko ne priječi križevačko Učilište da konkurira i u drugim sredinama.

Također očekujemo suradnju sa Srednjom školom Ivan Seljanec da pruži priliku učenicima da nastave školovanje u smjeru koji žele. To je proces, ali taj proces mora krenuti. Očekujemo da se ta djelatnost intenzivira kako bi se povećali vlastiti prihodi.

Muzej je u neadekvatnom prostoru, nedovoljno ekipiran, točnije, otkad kustosica arheologije vrši dužnost ravnateljice, Muzej je ostao na jednom kustosu, što je doista ispod kriterija. Dakle, i prije odlaske Zorana Homena u mirovinu, Muzej je bio podkapacitiran, a sada je još od dva kustosa ostao jedan.

Nema kustosa za etnologiju, nema kustosa za kulturno umjetničku zbirku. A trenutno niti arheologa. Istovremeno, muzejski postav smješten je u prostorima u kojima je na isti način složen pred više od pola stoljeća. Uz minimalna osvježenja, NOB su zamijenili cehovi, no sve ostalo je uglavnom netaknuto. Kakav muzej Grad želi? Imajmo na umu da je za većinu posjetilaca muzej virtualni i stvarni portal grada koji posjećuju. Kakav portal trebaju imati posjetitelji Križevaca?
Za sad nema planova o preseljenju muzeja na neku drugu lokaciju. Nadamo se da će krajem jeseni početi u Muzeju raditi nova osoba. Bit će to nakon natječaja za ravnatelja. Pa ovisi o tom natječaju hoće li to biti neka od postojećih osoba ili nova, ali time bismo barem ekipirali Muzej na razini koju je imao prije odlaska prethodnog ravnatelja u mirovinu.

Vjerujemo da obje ustanove (Muzej i Učilište) znaju da je Ministarstvo kulture 16. srpnja raspisalo natječaj za javne potrebe u kulturi. Očekujemo kvalitetne programe kojima će konkurirati na natječaju.

Građani me pitaju što je s web stranicom Muzeja, zašto nije ažurna? Bila je i aktivna stranica Muzeja na Facebooku. To su doista minimalna ulaganja, ako ne i samo dodatni angažman zaposlenih. A efekt je nerazmjeran prema ulaganju. Mogućnosti za dodatna ulaganja putem fondova Europske unije velika su. Tu je Europski socijalni fond, Europski fond za regionalni razvoj kroz programe prekogranične suradnje, program Unije zvan ‘Kultura’, koji nudi mogućnosti financiranja i osuvremenjivanja muzejskih ustanova.

Gradska uprava stoji na raspolaganju za pomoć u pripremi projektnih prijedloga. Definitivno, naš muzej može svoju građu i sadržaje predstaviti na suvremeniji i zanimljiviji način. Jednostavan je primjer koji ne iziskuje ništa i može se realizirati odmah: na društvenoj mreži Muzej je imao program ‘izložak dana’, na kojem je svakog dana nasumce izabran izložak bio podrobnije predstavljen. To je bilo zanimljivo i dobro praćeno.

Moglo je pobuditi zanimanje i navesti nekoga tko nije davno bio u muzeju da ga opet posjeti. Ne dovodeći u pitanje rad u Muzeju, želja nam je da se bolje predstave javnosti i da se osuvremene. Tu će uvijek imati podršku od Grada i mog Odjela. Po zapošljavanju osobe na mjesto ravnatelja nadamo se bogatijoj suradnji. Pozitivan je primjer muzej u Đurđevcu.

Da, treba imati na umu da je uspjeh muzeja u Đurđevcu plod sasvim drugačijih relacija, pri čemu nije na zadnjem mjestu snažan suport od Grada.

picasso

Da, ovaj će upravni odjel, a jednako tako i gradonačelnik raditi na tome da se u znatnoj mjeri preslika model Đurđevca na našu situaciju. To je i meni osobno uzor.

Bila bi ovo jedna lijepa misao da završimo razgovor, ali mene muči još jedno pitanje: sve popularnija Pub InKVIZicija imala je uvijek dva inkvizitora. Hoće li se ovdje nešto morati mijenjati ili Vas možemo i dalje očekivati u ulozi oštrog inkvizitora?

Haha, nema brige, ostajemo inkvizitori kao i do sada, nema nikakvog neslaganja s poslom koji sada obavljam. Za koji dan najavit ćemo i termin nove InKVIZicije.

Zdenko Balog/prigorski.hr

Provjerite i ovo

Foto: G. Obran

Koren razriješio Lackovićeve ljude // Milodanović, Bardek i Radoš ostali bez mjesta u Upravnim vijećima Županijskih ustanova

Darko Koren, župan Koprivničko-križevačke županije potvrdio je danas informaciju da su Dajana Milodanović, Mijo Bardek …

gudic

Pripreme križevačkih atletičara u Beogradu: Tihomir Gudić: “Oni su to zaslužili”

Pripreme križevačkih atletičara u Beogradu 3. dan Na tjednim pripremama u beogradskoj atletskoj dvorani nalazi …