Izjava dana
Za ljepši dan

Dobar čovjek si tek kad počneš poštivati ljudske različitosti.

Angelina Jolie

Provjerite i ovo

foto: Zdenko Balog

Ako se za Vinkovo mlakom vodom vrabac opere, na jesen se puno grožđa bere

Narodna poslovica

Za ljepši dan

Čovjeka koji me razumije nikada ne mogu izgubiti.

August Cesarec