Izjava dana

Vjera

Papa-Grgur-Veliki

Spomendan sv. Grgur Veliki

Crkva 3. rujna slavi spomendan sv. Grgura Velikog, papu i crkvenog naučitelja, koji je ponajprije na sebi provodio stegu i svakodnevno se vježbao u poniznosti i poštovanju drugih, a onda je takav ideal prenosio i na druge, te je u tom duhu proveo različite vidove obnove crkvenog i društvenog života. …

Pročitaj više »
rujanski mucenici

Spomendan Rujanskih mučenika

Rujanski mučenici ističu se među mnogobrojnim žrtvama koje je progutala francuska revolucija. Više od dvjesto svećenika pogubljeno je 2. i 3. rujna 1792. godine u Parizu. Bili su osuđeni jer nisu prihvatili tzv. Konstituciju Narodne skupštine koju je papa Pio VI. proglasio svetogrdnom, raskolničkom i rušiteljicom primata Apostolske Stolice. Ubijanja …

Pročitaj više »
sveti egidije

Spomendan svetog Egidija – svetac koji pomaže protiv straha i duševnih bolesti

Sveti je Egidije svetac za kojega, kao i za mnoge druge svece Katoličke Crkve, ne možemo sa sigurnošću tvrditi što je stvaran dio njegove biografije, a što je rezultat srednjovjekovnih kićenja i dodavanja egzotičnih i teže razumljivih elelemenata. Unatoč tome, nikada ne treba smetnuti s uma kako su te srednjovjekovne legende, koje su …

Pročitaj više »
sveti rajmun nonat

Sveti Rajmund Nonat – mercedarijevac, kardinal

Sveti Rajmund, jedan od najslavnijih članova Reda Majke Božje za otkup robova, zvanih mercedarijevci, rodio se g. 1200. u Portellu, kod Barcelone. Zapravo, nije ni bio pravim putem rođen jer mu je majka u porodu umrla, a dijete su iz majčina krila naprosto izvadili; odatle i njegov nadimak “nonnatus”, što …

Pročitaj više »
Carlo+Innocenzo+Carlone-The+Glorification+Of+St.+Felix+And+St.+Adauctus

Spomendan sv. Feliksa i sv. Adukta

Sveti Feliks je bio svećenik u Rimu. Osuđen je na smrt za Dioklecijanova progonstva  303 godine. Dok su ga vodili na stratište, na cesti prema Ostiji, iz uznemirene mase izdvojio se neki  nepoznati čovjek koji je odvažno i glasno vikao kako je kršćanin i kako se želi pri­družiti svećeniku Feliksu u mučeništvu. …

Pročitaj više »
caravaggio

Mučeništvo svetog Ivana Krstitelja

Danas je mučeništvo sv. Ivana Krstitelja. Pri spominjanju toga Isusova preteče, vjerojatno nam se pred očima pojavi scena Herodove gozbe i Herodijadine kćeri u zanosnom plesu. Upravo je taj ples Ivana stajao glave. Doduše, Ivanu je glava odsječena zbog istine za koju se zalagao i koju je naviještao. Time se …

Pročitaj više »
Sveti-Augustin

Spomendan svetog Augustina

Crkva 28. kolovoza  slavi spomendan sv. Augustina, sveca čija je mladost bila krajnje raskalašena i duhovnošću potpuno prazna, ali koji je, nakon što je njegova majka sv. Monika dugi niz godina usrdno i neumorno molila za obraćenje svoga sina, potpuno promijenio život i sve svoje znanje i sve svoje snage usmjerio na proslavu …

Pročitaj više »
sveta monika

Sv. Monika – uzor i zaštitnica kršćanskih majki

Crkva 27. kolovoza  slavi spomendan svete Monike, majke sv. Augustina, strpljive i ponizne žene koja je dugo u samoći i molitvi patila zato što joj sin živi odbacujući Boga i prezirući njegove zakone, ali isto tako žene koja je bila nagrađena za svoju ustrajnu i predanu molitvu tako što je doživjela …

Pročitaj više »
anastazije

Spomendan sv. Anastazija Solinskog

Jeronimov martirologij spominje na današnji dan solinskoga mučenika sv. Anastazija, koji je bio rodom iz Akvileje. Za vrijeme Dioklecijanova progonstva došao je u Salonu da ondje ohrabri kršćane. To je znak da je i sam bio veoma zauzet kršćanin kome je bilo mnogo stalo do dobra Crkve. Ime je tog …

Pročitaj više »
sveti ljudevit

Sveti Ljudevit IX. – kralj Francuske, franjevački Trećoredac

Sveti Ljudevit IX. bio je najodličniji predstavnik francuske kraljevske dinastije Kapetovića. Kao kralj vladao je mudro i pravedno, dajući primjer i potrebne strogosti i velike ljubavi te samilosti prema siromasima. Njega smatraju idealnim likom kršćanskoga srednjovjekovnoga vladara. Kralj se cijeloga života trudio oko mira u Europi, vodeći veoma pomirljivu politiku, …

Pročitaj više »