Križevački vremeplov

Milena Šugh - Štefanac

Milena Šugh – Štefanac (Križevci, 13. srpnja 1884. – Križevci, 9. listopada 1957.)

Operna pjevačica. Rođena je u Križevcima u plemićkoj obitelji Šugh. Školovanje nastavlja na Hrvatskom glazbenom zavodu u Zagrebu i Beču. Preko 10 godina bila je član opere u Linzu. Tamo je i debitirala 1908. i ostala nastupati do 1919. godine. Svoju pjevačku karijeru nastavlja u Pragu i Zagrebu sve do …

Pročitaj više »
gallery96img066_normal

Dragutin Weisz (Potkarpatska, Slovačka, 2. svibnja 1867. – Križevci, 29. lipnja 1942.)

Dragutin Weisz rodio se 2. svibnja 1867. u Slovačkoj u Potkarpatskskoj. U Križevcima je djelovao kao liječnik. Poznat je po tome što je više od 50 godina radio u Križevcima, a besplatno je liječio sirotinju i sve sportaše. prigorski.hr fotografija: Gradski muzej Križevci

Pročitaj više »
IMG_1292

80 godina Planinarskog doma Kalnik 23. lipnja 1935 – 23. lipnja 2015.

Planinarski dom smješten je na planini Kalnik, u njenom središnjem dijelu na visini od 480 metara. U blizini planinarskog doma je stari grad Veliki Kalnik te od njega vode vode mnoge planinarske staze i putevi, a u okolici je uređeno stotinu penjačkih smjerova. U domu je restoran i 36 ležajeva. …

Pročitaj više »
GMK

Vilko Filipović (Beketinec, 22. lipnja 1874. – Zagreb, 8. travnja 1942.)

Hrvatski pjesnik rođen u Beketincu pokraj Križevaca 22. lipnja 1874. godine. Gimnaziju pohađao u Zagrebu i Požegi, a završio 1893. u zagrebačkom sjemeništu. Bio je činovnik i nadzornik zagrebačke Direkcije državnih željeznica te 1920-ih priređivao za tisak pravila željezničke službe. U književnosti se javio radom Podravske pjesmice (Vienac, 1897, 33). …

Pročitaj više »
Bohutinsky

Gustav Bohutinsky (Szokola Hutta, 16. lipnja 1877. – Mostar, 12. rujna 1914.)

Hrvatski agronom. Diplomirao (gospodarski studij) i doktorirao (kultura tla) u Beču. Od 1903. radio na Kraljevskom višem gospodarskom učilištu u Križevcima, profesor “biljinogojstva i zaštite bilja”. U radu Gospodarskoga pokušališta, koje kasnije postaje Stanica za proizvodnju i selekciju bilja, osobito se istaknuo. Njegova rasprava Križanje pšenice Square head x Banatska brkulja, objavljena …

Pročitaj više »
Franjo Bedeković Komorski

Franjo Bedeković Komorski (Varaždin, 6. veljače 1755. — Beč, 15. lipnja 1827.)

Političar i veliki župan Križevačke županije. Sin podžupana Varaždinske županije Nikole (umro 1786) iz mirkovečkog ogranka obitelji i Franjice Cinderi (Czindery). U braku s Elizom Novak rodili su mu se sinovi Ljudevit, političar, i Ivan Nepomuk, komornik, te kći Marija. Školovao se u Varaždinu i Grazu, a studij prava završio …

Pročitaj više »
Bez naslova

Franjo Zdelar (Križevci, 29. rujna 1685. – Ljubljana, 9. lipnja 1745.)

Hrvatski filozof i teolog. Filozofiju polazio u Grazu, gdje je primljen u isusovački red, od 1708. poučavao u Varaždinu i Zagrebu. Doktorirao iz filozofije 1718. na Sveučilištu u Trnavi, te iz teologije 1725. u Beču. Bio profesor na isusovačkoj gimnaziji u Zagrebu i kateheta u crkvi sv. Katarine. Predavao filozofiju, …

Pročitaj više »
Vjekoslav Köröskeny

Vjekoslav Köröskeny (Varaždin, 8. lipnja 1839. – Zagreb, 22. veljače 1909.)

Rođen je 1839. u Varaždinu. Tehniku je slušao u Gracu a politehniku u Beču. Godine 1858. počine raditi u Zagrebu. Asistentom za tehničku struku u Gospodarsko-šumarskom učilištu u Križevcima postaje 1860. Državni ispit položio je 1866. godine. Imenovan je namjesnim ravnateljem Kraljevskog šumarsko-gospodarskog učilišta i ratarnice u Križevcima 1874. Od …

Pročitaj više »
Sveti Ivan Žabno početkom 20. st.

Milan Njemčić (Bistra, 28. listopada 1864. – Zagreb, 4. lipnja 1931.)

Milan Njemčić bio je hrvatski veterinar. Rođen je u Bistri, pokraj Zaprešića 28. listopada 1864. godine.  Diplomirao 1886. na Veterinarskom učilištu u Beču. Kao državni veterinar usavršavao se u konjogojstvu u Mađarskoj. Zaslužan za razvoj stočarstva u bjelovarsko-križevačkom području te je jedan od osnivača marvogojskih udruga u Križevcima i Svetom …

Pročitaj više »
Dr. Ferdo Kern

Ferdo Kern (Budimpešta, 25. svibnja 1872. – Zagreb, 9. listopada 1960.)

Ferdo Kern bio je hrvatski veterinar, bakteriolog. Rođen je u Budimpešti 25. svibnja 1872. Prvi hrvatski veterinar koji je obranio naslov doktora veterinarske medicine (Bern, 1905). Završio je Veterinarsku akademiju u Budimpešti (1894). Radio je kao asistent u Bakteriološkome zavodu u Budimpešti. Od 1900. radio u Križevcima i kao predavač …

Pročitaj više »