Križevački vremeplov

Joakim Segedi pokop

Joakim Segedi (Ruski Krstur, 27. listopada 1904. – Zagreb, 20. ožujka 2004.)

Završivši u rodnome mjestu i u Vrbasu osnovnu školu, nastavio je školovanje u Osijeku i Travniku, gdje je maturirao na isusovačkoj gimnaziji. Križevački biskup dr. Dionizije Njaradi poslao ga je na studij filozofije i teologije u Innsbruck i Rim. Za svećenika je zaređen u Ruskom Krsturu 4. rujna 1927. a …

Pročitaj više »
katedrala

Gabrijel Bukatko (Donji Andrijevci, 27. siječnja 1913. — Vrbas, 19. listopada 1981.)

Križevački vladika i beogradski nadbiskup. Petorazrednu osnovnu školu polazio u rodnom mjestu (1919–24), šest razreda realne gimnazije u Slavonskom Brodu, sedmi i osmi s maturom u Visokom (1931–33). Bakalaureat iz filozofije položio 1935. na filozofskom fakultetu Papinskog sveučilišta De propaganda fide u Rimu, gdje je magistrirao i teologiju te 1939. …

Pročitaj više »
zlatna_bula

Mira Kovačević Ovčačik (Križevci, listopada 1909. – Zagreb, 13. siječnja 2010.)

Poznata hrvatska konzervatorka i restauratorica tekstila. Osnovnu školu i Gimnaziju završila u Križevcima. Dvije su joj žživotne vrijednosti odredile likovnu i nastavničku karijeru: prva je bila izobrazba u Zavodu mehaničke i tekstilne i papirne tehnologije kod prof. Bohumila Vlčeka u Brnu, zajedno s Danicom Bresler (diplomirala 1930. godine), a druga zajednički žživotni put s …

Pročitaj više »
Milan Grlović

Milan Grlović (Križevci, 10. listopada 1852. –Zagreb, 9. lipnja 1915.)

Hrvatski novinar i književnik. Potomak plemićke obitelji Gerloczy. Pučku školu polazio u rodnome gradu, a gimnaziju u Varaždinu. Godine 1868. objavio mu je Gj. Deželić prvi prozni tekst (Petar Veliki, u Dragoljubu),a 1870. u Varaždinskom je kazalištu izvedena njegova pošalica Cjelov(kao novinar poslije je mnogo pisao o kazalištu). Studirao je …

Pročitaj više »
Josip Buturac

Josip Buturac (Grabarje kraj Požege, 14. studenoga 1905. –Lovrečina Grad, 5. listopada 1993.)

Hrvatski povjesničar i arhivist. Nakon završena studija na Bogoslovnom fakultetu u Zagrebu studirao crkvenu povijest na Papinskom sveučilištu Gregoriani u Rimu (1934–36) te povijest i etnologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (1936–39). Doktorsku disertaciju pod naslovom Katolička crkva u Slavoniji za turskog vladanja obranio je na Bogoslovnom fakultetu u Zagrebu …

Pročitaj više »
Učiteljska škola, Ljudevit Modec

Neda Bendelja (Gospić, 4. listopada 1929. – Križevci, 19. kolovoza 2005.)

U Križevcima živjela od 1942. i pohađala gimnaziju. Diplomirala slavistiku na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, doktorirala 1978. Profesor Gimnazije i Učiteljske škole Križevci, te Pedagoške akademije Zagreb. Savjetnik u republičkom zavodu. Autor je većeg broja udžbenika i drugih radova. prigorski.hr/Leksikon Križevčana foto: Gradski muzej Križevci

Pročitaj više »
Križevci stari razglednica

Johann Joseph Herberstein (oko 1630. – Graz, 30. rujna 1689.)

Krajiški general, grof. U Križevcima pukovnik i komandant (vrhovni kapetan) Križevačke kapetanije 1663-69, nakon čega general u Karlovcu. Ugušio bunu Stevana Osmokruhovića u okolici Križevaca 1666, kada je kupio posjed Cirkvenu. prigorski.hr/Lekiskon Križevčana foto: Gradski muzej Križevci

Pročitaj više »
Branimir Detoni

Branimir Detoni (Križevci, 24. rujna 1901. — Zagreb, 9. veljače 1970.).

U Zagrebu završio Trgovačku akademiju (1920) i Ekonomsko-komercijalnu visoku školu (1922). Novinar Hrvatskog Lloyda, zatim 1931–46. direktor Gradske tvornice crijepa i opeke u Križevcima, potom u Zagrebu dispečer u Glavnoj direkciji građevinske industrije, a od 1947. do umirovljenja 1963. redaktor i urednik Vjesnika. Bavio se novinarskim, publicističkim i književnim radom. U …

Pročitaj više »
Križevci

Karlo Horvat (Križevci, 23. rujna 1874 — Zagreb, 24. rujna 1920)

Podrijetlom je iz križevačke plemićke obitelji. Plemićki konvikt polazio do 1894. u Zagrebu, gdje je 1897. završio bogosloviju te se zaredio; kraće vrijeme bio kapelan u Pregradi i Selnici. Nakon studija povijesti i zemljopisa, koji je počeo u Zagrebu, a završio u Beču, u Zagrebu je 1900. doktorirao tezom o …

Pročitaj više »
Učilište Križevci

Andrija Lenarčić (Vrhnika, 22. rujna 1859. – Zagreb, 26. prosinca 1936.)

Agronom i pedagog. Visoke poljoprivredne škole završio u Beču i Halleu. U Križevcima profesor na Gospodarskom učilištu 1985-98., potom ravnatelj 1898-1911. Jedan od urednika Gospodarske smotre 1911. I zumitelj poljoprivrednih sprava – diljatanoskopa za istraživanje sjemena i sprave za čišćenje djetelinskog sjemena. Napisao Predavanja iz bilinogojstva, ratarstva i livadarstva, Uzgoj …

Pročitaj više »