Križevački vremeplov

Matija Mrazović

Matija Mrazović (Visoko podno Kalnika, 24. veljače 1824. – Zagreb, 13. rujna 1896.)

Hrvatski političar i publicist. Nakon studija prava u Zagrebu radio kao odvjetnički vježbenik pri banskoj vladi (1848), a potom pri vojnom povjerenstvu u Varaždinu. Publicistički rad započeo je 1846. u Gajevim Novinama horvatsko-slavonsko-dalmatinskima, a 1848–50. surađivao u Slavenskom jugu i Jugoslavenskim novinama. God. 1850. otvorio je odvjetničku kancelariju u Zagrebu. …

Pročitaj više »
Julije Drohobeczky

Julije Drohobeczky (Gany kraj Uzhgoroda, Ukrajina, 5. prosinca 1853. — Strmac Pribićki kraj Krašića, 11. veljače 1934.)

Križevački biskup, politički i kulturni djelatnik. Gimnaziju i sjemenište završio u Ungváru u Ugarskoj (danas Uzhgorod). Za svećenika zaređen 1870. i namješten u biskupskoj kancelariji u Ungváru. Ubrzo postao profesorom povijesti, pedagogije i glazbe, a potom i ravnateljem učiteljske škole. Uređivao mađarski časopis Kelet (Istok) i surađivao u njemu. God. …

Pročitaj više »
Zlatko kopsa naslovna

IN MEMORIAM Zlatko Kopsa (Križevci, 9. veljače 1946. – Varaždin, 14. studenoga 2013.)

Hrvatski diplomat, novinar,  kulturni i sportski djelatnik. Rođen je 9. veljače 1946. godine u Križevcima. Gimnaziju završio u Križevcima 1964., a diplomirao je na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu 1971. godine. Za vrijeme rada u Križevcima bio je dopisnik Sportskih novosti i suradnik Radio Križevaca. Jedan je od osnivača križevačkog …

Pročitaj više »
SIDONIJA

Sidonija Rubido Erdödy (Razvor, 7. veljače 1819. – Gornja Rijeka, 17. veljače 1884.)

Kći Karla V. Erdődyja i Henrijete Harbuval Chamaré. Pjevanje je učila u altistice Nanette Karlitzky, a glazbenu teoriju u njezina muža violinista Ferdinanda Karlitzkog, članova Njemačke operne družine, tada gostujuće u Zagrebu. Usavršavala se možda za boravka u Beču 1839–41. Datum njezina prvog nastupa navodi se različito; prema Kuhaču se …

Pročitaj više »
foto: klasika.hr

Janja Hanžek (Križevci, 6. veljače 1919. – Zagreb, 1. srpnja 2007.)

Janja Hanžek pjevanje je učila u Zagrebu na Muzičkoj akademiji, gdje je diplomirala 1945. godine. Debitirala je iste godine u zagrebačkoj Operi ulogom Grofice u Mozartovu “Figarovu piru”. Bila je članica Komornog zbora Radio-Zagreba. U sezoni 1947./1948. angažirana je u ljubljanskoj Operi, a nakon toga u novootvorenoj Operi u Skoplju, …

Pročitaj više »
Križevci stari razglednica

Julije Bubanović (Križevci, 1. studenoga 1826. – Zagreb, 3. veljače 1906.)

Pravnik, veliki župan i mecena. Osnovnu školu završio u Križevcima, gimnaziju i pravo u Zagrebu 1849. godine. Veliki bilježnik Križevačke županije oko 1860., zastupnik u Saboru, predsjednik Pjevačkog društva Zvono 1873. – 1784. god. Veliki župan srijemski 1875-86. Preko svog strica S. Bubanovića, biskupa u Križevcima, održavao tijesne veze s Križevcima. …

Pročitaj više »
7.8.mirko_bogovic

Mirko Bogović (Varaždin, 2. veljače 1816. — Zagreb, 4. svibnja 1893.)

Mirko Bogović, književnik i političar . Kao sin upravitelja imanja djetinjstvo je proveo na posjedu Grani kod Novog Marofa i starom gradu Gotalovcu. Osnovnu školu polazi u Križevcima (1822–24), gimnaziju u Varaždinu (1824–30). Studij filozofije započeo je u Szombathelyu, nastavio u Zagrebu (1831). Prekinuvši studij, zaposlio se 1832. u vojnom …

Pročitaj više »
Križevci razglednica

Sigismund Fodroci (Erdovec, 1792. – Križevci, 1. veljače 1843.)

Sigismund Fodroci, povjesničar. Rodom iz Erdovca, pripadnik plemićke obitelji Fodroczy (plemstvo od 1520.). Sin Ladislava. Pravo završio u Zagrebu i Pešti. Djela pisao na latinskom, na memoarski način, s prevladavajućim apologetskim stavom prema mađarskoj kruni. Umro u Križevcima 1. veljače 1843. godine. prigorski.hr/Leksikon Križevčana foto: Gradski muzej Križevci

Pročitaj više »
Križevci stari razglednica

Aleksa Praunsperger (Samobor, 2. travnja 1794. – Zagreb, 29. siječnja 1877.)

Aleksa Praunsperger, hrvatski liječnik. Završio 1819. studij medicine u Beču. God. 1821–44. Djelovao kao fizik grada Križevaca i Križevačke županije, a potom do 1851. kao vrhovni liječnik (protomedik) Kraljevine Hrvatske i Slavonije. Bio je istaknuti ilirac; zajedno s A. Mihanovićem i Đ. M. Šporerom pokušao je 1817. izdati prve novine …

Pročitaj više »