Izjava dana

Križevački vremeplov

Križevci razglednica

Sigismund Fodroci (Erdovec, 1792. – Križevci, 1. veljače 1843.)

Sigismund Fodroci, povjesničar. Rodom iz Erdovca, pripadnik plemićke obitelji Fodroczy (plemstvo od 1520.). Sin Ladislava. Pravo završio u Zagrebu i Pešti. Djela pisao na latinskom, na memoarski način, s prevladavajućim apologetskim stavom prema mađarskoj kruni. Umro u Križevcima 1. veljače 1843. godine. prigorski.hr/Leksikon Križevčana foto: Gradski muzej Križevci

Pročitaj više »
Križevci stari razglednica

Aleksa Praunsperger (Samobor, 2. travnja 1794. – Zagreb, 29. siječnja 1877.)

Aleksa Praunsperger, hrvatski liječnik. Završio 1819. studij medicine u Beču. God. 1821–44. Djelovao kao fizik grada Križevaca i Križevačke županije, a potom do 1851. kao vrhovni liječnik (protomedik) Kraljevine Hrvatske i Slavonije. Bio je istaknuti ilirac; zajedno s A. Mihanovićem i Đ. M. Šporerom pokušao je 1817. izdati prve novine …

Pročitaj više »
Križevci razglednica

Ognjan Oštrić (Križevci, 26. siječnja 1842. – Križevci, 24. veljače 1931.)

Političar, odvjetnik i kraljevski javni bilježnik. Predsjednik Pjevačkog društva Zvono 1872.-1873. god. Predavač na Gospodarskom učilištu 1878-80, nadzornik osnovnih škola od 1884. i gradonačelnik Križevaca od 1906. godine. prigorski.hr/Leksikon Križevčana

Pročitaj više »
schlosser

Josip Kalasancije Klekovski Schlosser (Jindřichov, Moravska, 25. siječnja 1808. – Zagreb, 27. travnja 1882.)

Hrvatski prirodoslovac i liječnik češkoga podrijetla. Završio medicinu u Beču. U Hrvatsku je došao 1836. kao privatni liječnik, a potom je službovao kao županijski liječnik u Križevcima (1844–54) i Zagrebu (1854–61) te kao zemaljski liječnički savjetnik i sudbeni liječnik. Zaslužan je za unaprjeđivanje onodobnoga javnog zdravstva. Poznat je po istraživanjima …

Pročitaj više »
Križevci 1755. godine. Izvor: Gradski muzej Kiževci

Martin Sabolović (Križevci, 1730.- Križevci, 23. siječnja 1801.)

Mlad je stupio u isusovački red. Doktorirao je filozofiju i teologiju. Bio je učitelj na gimnaziji u Požegi. Nakon ukinuća reda (1773.) tri godine predaje matematiku na zagrebačkim gimnazijama, a onda postaje čazmanski kanonik. Napisao je više “makaronskih”, latinsko-hrvatskih pjesama šaljiva i satirična sadržaja. (Prethodnik je kanonika Milašinovića koji je …

Pročitaj više »
Julije Csikos Sessia

Julije Csikos Sessia (Zagreb, 16. siječnja 1898. — Zagreb, 2. ožujka 1978.)

Kipar i slikar. Sin slikara Bele; doživotni čuvar očeve Spomen-zbirke u Zagrebu. Studij kiparstva započeo 1914. u R. Valdeca, nastavio 1915–19. u kiparskoj klasi Više škole za umjetnost i umjetni obrt u Zagrebu (R. Frangeš, R. Valdec, I. Kerdić). Po završetku zagrebačkog školovanja radio u zimskom semestru 1920. u B. …

Pročitaj više »
antun Nemcic

Antun Nemčić Gostovinski (Edde, Mađarska, 14. siječnja 1813. – Križevci, 5. rujna 1849.)

Studij prava završio u Zagrebu. Kao odvjetnički pripravnik, bilježnik i kotarski sudac službovao je u Križevcima, Osekovu, Novome Marofu i Ludbregu. God. 1848. izabran je za zastupnika u Hrvatski sabor. Nemčićev književni opus jedan je od rijetkih koji je većim svojim dijelom nadživio pragmatičnu i budničarsku funkciju preporodne književnosti njegovih …

Pročitaj više »
Križevci gospodarsko učilište

Nikola Jagar (Jamnička Gora, Jastrebarsko, 8. siječnja 1928. – Križevci, 29. siječnja 2011.)

Nikola Jagar, križevački agronom i pedagog. Diplomirao je na Poljoprivrednom fakultetu u Zagrebu 1957., a magistrirao 1967. godine. U Križevcima od 1959. profesor, a zatim direktor Poljoprivredne škole, odnosno Poljoprivrednog školskog i istraživačkog centra 1974-82, današnjeg Visokog gospodarskog učilišta u Križevcima. Objavio nekoliko skripata za učenike i studente, kao i više …

Pročitaj više »
Zoran_Homen_-_Kranjčićev_portret

Stjepan Kranjčić (Petrijanec, 5. prosinca 1918. – Rim, 10. travnja 1968.)

Stjepan Kranjčić rođen je u Petrijancu 5. prosinca 1918. Majka mu je bila Mara, djevojački Papec, a otac Josip Kranjčić. Bio je najmlađe dijete iz brojne pobožne obitelji u kojoj je rođeno desetero djece. Majka mu je umrla u dobi od samo sedam mjeseci, a i pola mu je braće …

Pročitaj više »
Križevci gospodarsko učilište

Barišić Pavle (Londžica, Našice, oko 1853 – Sremska Mitrovica, 1. prosinca 1908.)

Šumarski stručnjak iz Londžice, rođen oko 1853. Naukovao je na Gospodarsko-šumarskom učilištu u Križevcima koje završava 1873. Bio je šumar praktičar najviše pri Imovnoj općini u Petrovaradin, odnosmo do kraja života u Gospodarstvenom uredu Imovne općine u Sremskoj Mitrovici, najprije na uređivanju šuma, a zatim kao upravitelj. Svojim gospodarskim osnovama …

Pročitaj više »