GMK

Vilko Filipović (Beketinec, 22. lipnja 1874. – Zagreb, 8. travnja 1942.)

Hrvatski pjesnik rođen u Beketincu pokraj Križevaca 22. lipnja 1874. godine. Gimnaziju pohađao u Zagrebu i Požegi, a završio 1893. u zagrebačkom sjemeništu. Bio je činovnik i nadzornik zagrebačke Direkcije državnih željeznica te 1920-ih priređivao za tisak pravila željezničke službe. U književnosti se javio radom Podravske pjesmice (Vienac, 1897, 33). …

Pročitaj više »
Franjo Bedeković Komorski

Franjo Bedeković Komorski (Varaždin, 6. veljače 1755. — Beč, 15. lipnja 1827.)

Političar i veliki župan Križevačke županije. Sin podžupana Varaždinske županije Nikole (umro 1786) iz mirkovečkog ogranka obitelji i Franjice Cinderi (Czindery). U braku s Elizom Novak rodili su mu se sinovi Ljudevit, političar, i Ivan Nepomuk, komornik, te kći Marija. Školovao se u Varaždinu i Grazu, a studij prava završio …

Pročitaj više »
Bez naslova

Franjo Zdelar (Križevci, 29. rujna 1685. – Ljubljana, 9. lipnja 1745.)

Hrvatski filozof i teolog. Filozofiju polazio u Grazu, gdje je primljen u isusovački red, od 1708. poučavao u Varaždinu i Zagrebu. Doktorirao iz filozofije 1718. na Sveučilištu u Trnavi, te iz teologije 1725. u Beču. Bio profesor na isusovačkoj gimnaziji u Zagrebu i kateheta u crkvi sv. Katarine. Predavao filozofiju, …

Pročitaj više »
Sveti Ivan Žabno početkom 20. st.

Milan Njemčić (Bistra, 28. listopada 1864. – Zagreb, 4. lipnja 1931.)

Milan Njemčić bio je hrvatski veterinar. Rođen je u Bistri, pokraj Zaprešića 28. listopada 1864. godine.  Diplomirao 1886. na Veterinarskom učilištu u Beču. Kao državni veterinar usavršavao se u konjogojstvu u Mađarskoj. Zaslužan za razvoj stočarstva u bjelovarsko-križevačkom području te je jedan od osnivača marvogojskih udruga u Križevcima i Svetom …

Pročitaj više »
mijo-kišpatić

Mijo Kišpatić (Osijek, 21. rujna 1851. – Zagreb, 17. svibnja 1926.

Mijo Kišpatić bio je mineralog, akademik. Rođen je u Osijeku 21. rujna 1851. godine. U Križevcima na Kraljevskom višem gospodarskom učilištu predavao mineralogiju, pedologiju, botaniku i meteorologiju. Osnivanjem Kemijskog laboratorija udario je temelje pedologiji. Prvi profesor mineralogije i petrografije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, gdje je objavio stotinjak stručnih i …

Pročitaj više »
Dane Šajatović

Dane Šajatović (Jezernice, 13. svibnja 1868. – Križevci 22. studenoga 1952.)

Dane Šajatović rodio se u Jezernicama, župa Sošice i to 13.05. 1868. godine. Krstio ga je sošički župnik, Nikola pl.Radić. Pučku školu pohađao je u Sošicama, gdje mu je učitelj bio poznati narodni prosvjetitelj Marko Hranilović. Od 1880. god. Dane se nalazi u Grkokatoličkom sjemeništu i sa izvrsnim uspjehom završava …

Pročitaj više »
krz5

Vilko Schwartz (Križevci, 17. prosinca 1871. – Križevci, 7. svibnja 1939.)

Vilko Schwartz rođen je u Križevcima 17. prosinca 1871. godine. Poznat je kao kulturni radnik, odgovorni urednik i izdavač novina u Križevcima. Godine 1906. izdavao je list “Križevčanin”, a u razdoblju od 1928. do 1930. “Križevački tjednik”. Bio je vlasnik najveće i najuglednije tiskare u Križevcima koju je kupio od …

Pročitaj više »
Križevci trg

Pavao Štoos (Vratno, 28. studenoga 1848. – Zagreb, 6. svibnja 1913.)

Pavao Štoos bio je muzičar i pjesnik. Rođen je 28. studenoga 1848. godine u Vratnu pokraj Križevaca. Kao svećenik službovao je u Petrinji, Taborskom, Velikom Bukovcu, Koprivničkim Bregima i Rakovcu. Kompozitor rado pjevanih pjesama kao što su “U daljini miso leti”, “Udesu gorki” itd. Pisao pjesme pod utjecajem iliraca. Umro …

Pročitaj više »
nikolazdencaj

Nikola Zdenčaj (Veliki Raven, 6. prosinca 1775. – Veliki Raven, 28. travnja 1854.)

Nakon završenoga prava u Zagrebu 1793., stupio je u službu kao registrator u Križevačkoj županiji. Iduće godine bio je izabran za županijskoga velikog odvjetnika, a potom za županijskoga velikog bilježnika. God. 1808.–16. bio je dvorski župan Zagrebačkoga kaptola, a potom se povukao na imanje u Raven te se bavio ekonomijom. …

Pročitaj više »
Križevci 1755. godine. Izvor: Gradski muzej Kiževci

Križevački Donji grad dobio povlasticu

Hrvatsko-ugarski kralj Žigmund Luksemburški 15. travnja 1405. podijelio je križevačkom Donjem gradu povlastice slobodnog kraljevskog grada, te mu istim aktom odobrio da podigne obrambene bedeme. Međutim, Križevci kao grad prve povlastice slobodnog kraljevskog grada ostvarili su još u 13. stoljeću, 24. travnja 1252. godine. Naime, tada je križevački Gornji grad od …

Pročitaj više »