Radijski studio

Na današnji dan 1966. godine osnovan je Radio Križevci

Uoči tadašnjeg Dana oslobođenja Križevaca 6. svibnja 1966. godine osnivačka skupština općine Križevci odlučila je da se osniva Radio Križevci i da djeluje kao radna jedinica u sklopu tadašnjeg Narodnog sveučilišta Križevci. Na stalno radno mjesto se ne zapošljava niti jedan radnik već nekoliko honoraraca. U to je vrijeme direktor …

Pročitaj više »
Lelja Dobronić

Lelja Dobronić (Zagreb, 19. travnja 1920. – Zagreb, 22. prosinca 2006.)

Povjesničarka i povjesničarka umjetnosti, počasna Križevčanka. Rođena je u Zagrebu. Otac joj je bio Antun Dobronić, poznati glazbenik i skladatelj. Završila je Klasičnu gimnaziju u Zagrebu. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu studirala je povijest umjetnosti i kulture s arheologijom, te nacionalnu i opću povijest. Bila je zaposlena u Gipsoteci, (danas Gliptoteci), …

Pročitaj više »
11021247_878185335553112_7536236567255038536_n

Na današnji dan dogodio se “Krvavi sabor križevački”

Nezadovoljni vladanjem hrvatsko-ugarskog kralja Žigmunda kao i činjenicom da je doživio poraz od turske vojske te se nije znalo je li uopće živ, hrvatski narod 1396. godine za novog kralja izabire napuljskog kralja Ladislava. Time se stvara hrvatska liga koju predvodi ban Stjepan Lacković. Kralj Žigmund je, međutim, preživio bitku s Turcima …

Pročitaj više »
foto: Gradski muzej Križevci

Franjo Bedeković Komorski (Varaždin, 6. veljače 1755. – Beč, 15. lipnja 1827.)

Političar i veliki župan Križevačke županije (Varaždin, 6. II 1755 — Beč, 15. VI 1827). Sin podžupana Varaždinske županije Nikole (umro 1786) iz mirkovečkog ogranka obitelji i Franjice Cinderi (Czindery). U braku s Elizom Novak rodili su mu se sinovi Ljudevit, političar, i Ivan Nepomuk, komornik, te kći Marija. Školovao …

Pročitaj više »
Križevci razglednica

Milan Bubanović (Križevci, 17. studenoga 1836. – Varaždin, 29. siječnja 1856.)

Sin Dimitrija, tajnika Križevačke i Varaždinske županije. Osnovnu školu završio u Križevcima, klasičnu gimnaziju u Zagrebu (1853). Studirao pravo u Grazu (1853/54) i Beču (1854/55). Umro je mlad od tuberkuloze. — Njegova djelatnost bila je trojaka: poučavanje puka, upoznavanje hrvatske inteligencije s važnijim kulturnim događajima te raspravljanje o užoj književnoj …

Pročitaj više »
A. g. Matoša karikatura branimir petrović

Branimir Petrović (Piljenice kraj Kutine, 2. studenoga 1888 – Commugny, Švicarska, 21. lipnja 1957.)

Hrvatski karikaturist i slikar. Školovao se u Zagrebu; kao student objavljivao karikature u Hrvatskoj smotri i Koprivama. U Sv. Ivanu Žabnu nastavnik crtanja 1909-10. Prijatelj i portretist A. G. Matoša, koji ga je posjećivao. Matoš je za njega zapisao: „Crtač prvog reda, već danas prvi karikaturista na slavenskom jugu“. Studirao na …

Pročitaj više »
Joakim Segedi pokop

Joakim Segedi (Ruski Krstur, 27. listopada 1904. – Zagreb, 20. ožujka 2004.)

Završivši u rodnome mjestu i u Vrbasu osnovnu školu, nastavio je školovanje u Osijeku i Travniku, gdje je maturirao na isusovačkoj gimnaziji. Križevački biskup dr. Dionizije Njaradi poslao ga je na studij filozofije i teologije u Innsbruck i Rim. Za svećenika je zaređen u Ruskom Krsturu 4. rujna 1927. a …

Pročitaj više »
katedrala

Gabrijel Bukatko (Donji Andrijevci, 27. siječnja 1913. — Vrbas, 19. listopada 1981.)

Križevački vladika i beogradski nadbiskup. Petorazrednu osnovnu školu polazio u rodnom mjestu (1919–24), šest razreda realne gimnazije u Slavonskom Brodu, sedmi i osmi s maturom u Visokom (1931–33). Bakalaureat iz filozofije položio 1935. na filozofskom fakultetu Papinskog sveučilišta De propaganda fide u Rimu, gdje je magistrirao i teologiju te 1939. …

Pročitaj više »
zlatna_bula

Mira Kovačević Ovčačik (Križevci, listopada 1909. – Zagreb, 13. siječnja 2010.)

Poznata hrvatska konzervatorka i restauratorica tekstila. Osnovnu školu i Gimnaziju završila u Križevcima. Dvije su joj žživotne vrijednosti odredile likovnu i nastavničku karijeru: prva je bila izobrazba u Zavodu mehaničke i tekstilne i papirne tehnologije kod prof. Bohumila Vlčeka u Brnu, zajedno s Danicom Bresler (diplomirala 1930. godine), a druga zajednički žživotni put s …

Pročitaj više »
Učiteljska škola, Ljudevit Modec

Neda Bendelja (Gospić, 4. listopada 1929. – Križevci, 19. kolovoza 2005.)

U Križevcima živjela od 1942. i pohađala gimnaziju. Diplomirala slavistiku na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, doktorirala 1978. Profesor Gimnazije i Učiteljske škole Križevci, te Pedagoške akademije Zagreb. Savjetnik u republičkom zavodu. Autor je većeg broja udžbenika i drugih radova. prigorski.hr/Leksikon Križevčana foto: Gradski muzej Križevci

Pročitaj više »