foto: Gradski muzej Križevci

Franjo Bedeković Komorski (Varaždin, 6. veljače 1755. – Beč, 15. lipnja 1827.)

Političar i veliki župan Križevačke županije (Varaždin, 6. II 1755 — Beč, 15. VI 1827). Sin podžupana Varaždinske županije Nikole (umro 1786) iz mirkovečkog ogranka obitelji i Franjice Cinderi (Czindery). U braku s Elizom Novak rodili su mu se sinovi Ljudevit, političar, i Ivan Nepomuk, komornik, te kći Marija. Školovao …

Pročitaj više »
Križevci razglednica

Milan Bubanović (Križevci, 17. studenoga 1836. – Varaždin, 29. siječnja 1856.)

Sin Dimitrija, tajnika Križevačke i Varaždinske županije. Osnovnu školu završio u Križevcima, klasičnu gimnaziju u Zagrebu (1853). Studirao pravo u Grazu (1853/54) i Beču (1854/55). Umro je mlad od tuberkuloze. — Njegova djelatnost bila je trojaka: poučavanje puka, upoznavanje hrvatske inteligencije s važnijim kulturnim događajima te raspravljanje o užoj književnoj …

Pročitaj više »
ante neimarević

Ante Neimarević (Guča Gora kraj Travnika, BiH, 13. studenoga 1891. – Koprivnica, 20. studenoga 1965.)

Hrvatski književnik. Studij povijesti i zemljopisa završio na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1923. Kao profesor radio je u Križevcima, Varaždinu, Vinkovcima i Koprivnici. Humoreskom Nogometna utakmica javio se u Koprivama 1920. Za života mu je objavljen prvi dio romaneskne trilogije 1914 (1937; druga dva dijela djelomično su 1940. tiskana u Hrvatskome …

Pročitaj više »
A. g. Matoša karikatura branimir petrović

Branimir Petrović (Piljenice kraj Kutine, 2. studenoga 1888 – Commugny, Švicarska, 21. lipnja 1957.)

Hrvatski karikaturist i slikar. Školovao se u Zagrebu; kao student objavljivao karikature u Hrvatskoj smotri i Koprivama. U Sv. Ivanu Žabnu nastavnik crtanja 1909-10. Prijatelj i portretist A. G. Matoša, koji ga je posjećivao. Matoš je za njega zapisao: „Crtač prvog reda, već danas prvi karikaturista na slavenskom jugu“. Studirao na …

Pročitaj više »
Joakim Segedi pokop

Joakim Segedi (Ruski Krstur, 27. listopada 1904. – Zagreb, 20. ožujka 2004.)

Završivši u rodnome mjestu i u Vrbasu osnovnu školu, nastavio je školovanje u Osijeku i Travniku, gdje je maturirao na isusovačkoj gimnaziji. Križevački biskup dr. Dionizije Njaradi poslao ga je na studij filozofije i teologije u Innsbruck i Rim. Za svećenika je zaređen u Ruskom Krsturu 4. rujna 1927. a …

Pročitaj više »
katedrala

Gabrijel Bukatko (Donji Andrijevci, 27. siječnja 1913. — Vrbas, 19. listopada 1981.)

Križevački vladika i beogradski nadbiskup. Petorazrednu osnovnu školu polazio u rodnom mjestu (1919–24), šest razreda realne gimnazije u Slavonskom Brodu, sedmi i osmi s maturom u Visokom (1931–33). Bakalaureat iz filozofije položio 1935. na filozofskom fakultetu Papinskog sveučilišta De propaganda fide u Rimu, gdje je magistrirao i teologiju te 1939. …

Pročitaj više »
zlatna_bula

Mira Kovačević Ovčačik (Križevci, listopada 1909. – Zagreb, 13. siječnja 2010.)

Poznata hrvatska konzervatorka i restauratorica tekstila. Osnovnu školu i Gimnaziju završila u Križevcima. Dvije su joj žživotne vrijednosti odredile likovnu i nastavničku karijeru: prva je bila izobrazba u Zavodu mehaničke i tekstilne i papirne tehnologije kod prof. Bohumila Vlčeka u Brnu, zajedno s Danicom Bresler (diplomirala 1930. godine), a druga zajednički žživotni put s …

Pročitaj više »
Josip Buturac

Josip Buturac (Grabarje kraj Požege, 14. studenoga 1905. –Lovrečina Grad, 5. listopada 1993.)

Hrvatski povjesničar i arhivist. Nakon završena studija na Bogoslovnom fakultetu u Zagrebu studirao crkvenu povijest na Papinskom sveučilištu Gregoriani u Rimu (1934–36) te povijest i etnologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (1936–39). Doktorsku disertaciju pod naslovom Katolička crkva u Slavoniji za turskog vladanja obranio je na Bogoslovnom fakultetu u Zagrebu …

Pročitaj više »
Učiteljska škola, Ljudevit Modec

Neda Bendelja (Gospić, 4. listopada 1929. – Križevci, 19. kolovoza 2005.)

U Križevcima živjela od 1942. i pohađala gimnaziju. Diplomirala slavistiku na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, doktorirala 1978. Profesor Gimnazije i Učiteljske škole Križevci, te Pedagoške akademije Zagreb. Savjetnik u republičkom zavodu. Autor je većeg broja udžbenika i drugih radova. prigorski.hr/Leksikon Križevčana foto: Gradski muzej Križevci

Pročitaj više »
foto: Gradski muzej Križevci

Johann Joseph Herberstein (oko 1630. – Graz, 30. rujna 1689.)

Krajiški general, grof. U Križevcima pukovnik i komandant (vrhovni kapetan) Križevačke kapetanije 1663-69, nakon čega general u Karlovcu. Ugušio bunu Stevana Osmokruhovića u okolici Križevaca 1666, kada je kupio posjed Cirkvenu. prigorski.hr/Lekiskon Križevčana foto: Gradski muzej Križevci

Pročitaj više »